ชีวิตเอเจนซี่ดิจิทัลต้องรู้!สาระจุกๆ

5 ยกสังเวียน ประชุมคุยงาน ฉบับชาวดิจิทัล

เคยไหมแม่? ประชุมงานยังไงก็ไม่เข้าใจไม่เก็ทฟีล คิดไม่ออกแถมได้งานไม่ตรงเป้าหมายที่วางไว้
วันนี้ทางเราเลยมีทริคเล็กๆน้อยๆ 5 เรื่อง 5 ยกในการประชุมให้ได้งาน
เพราะเราเชื่อว่าการประชุมที่ดีสามารถออกแบบได้ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน ใครที่ทำงาน
เป็นทีมบ่อยๆ นำไปปรับใช้กันได้ ไม่หวงจ้า

[ยกที่ 1] เข้าใจทีม เข้าใจลูกค้า

ยกแรกเมื่อเราได้รับบรีฟจากลูกค้ามา
เราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ลูกค้าที่ให้เราทำงานนั้น
เป็นธุรกิจอะไร มีสินค้าหรือบริการอะไรบ้าง จุดเด่นของ Brand ที่แตกต่างจากคู่แข่ง

ปัญหาหรือสิ่งที่ลูกค้า ต้องการให้เราทำคืออะไร
เพื่อที่เราจะได้ สามารถตีโจทย์ให้ตรงกับ ความต้องการ ของลูกค้าและสามารถอธิบายให้คนใน ทีมเข้าใจถึงสิ่งที่
จะต้องทำต่อไปได้
เพราะหากเรายังไม่เข้าใจถึงปัญหาของธุรกิจ
ก็จะส่งผลให้คนในทีมทำงานผิดพลาดได้นั่นเอง

[ยกที่ 2] วิเคราะห์หาวัตถุประสงค์ที่แท้จริง

สำหรับยก 2 Objectiveหรือวัตถุประสงค์
ซึ่งในส่วนนี้เป็นการคิดต่อมาจากปัญหาเกิด
ขึ้นกับแบรนด์นั้นๆ เราจะต้องรู้ถึงปัญหาของ
แบรนด์ให้ได้มากที่สุด เพื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์
ที่แท้จริง เช่น หากแบรนด์ยังไม่เป็นที่รู้จัก

Objective แรกเลยคือ การสร้างการรับรู้ว่า
แบรนด์มีตัวตนด้วยวิธีการต่างๆ ที่ผ่านการ
วิเคราะห์จากทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา
ช่วยผลักดันให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากที่สุด
และที่สำคัญหากเราเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของแบรนด์ผิด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่ตรง
การความต้องการของลูกค้าและยากที่จะวัดผลอีกด้วย


[ยกที่ 3] ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบวัตถุประสงค์ร่วมกัน

เมื่อเข้าใจถึงปัญหาและวัตถุประสงค์
ในการทำงานแล้ว ยกต่อไปเราก็ต้องมาดูว่า
มีใครที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในครั้งนี้บ้าง
ไม่ว่าจะเป็นทีม Graphic Media หรือ Marketing
เราก็ต้องอธิบายถึงแผนงานให้เข้าใจ และบอก
ถึงสิ่งที่แต่ละทีมต้องทำ ซึ่งหากความเข้าใจของ
ทีมตรงกันก็จะทำให้รังสรรค์ผลงานได้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องนั่นเอง

[ยกที่ 4] รู้กลุ่ม Target ที่สัมพันธ์กับช่องทางสื่อสาร

หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องประสานงาน
กับใครบ้าง สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการทำงานเลย
ก็คือเราจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมาย (Target) ที่เรา
ต้องการสื่อสารด้วยเป็นใคร ชื่นชอบเนื้อหาประเภทไหน
และใช้ช่องทางการสื่อสารใดเป็นหลัก หากเป็นกลุ่ม
ช่องทางออนไลน์ (Online) ต้องรับมืออย่างไรบ้าง
ใเป็นกลุ่มช่องทางออฟไลน์ (Offline) เราจะใช้วิธีไหน
ในการสื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้ เพราะช่องทางการ
สื่อสารที่ Target ใช้ประจำจะมีผลกับเนื้อหาในชิ้นงาน

หากเราสร้างสรรค์เนื้อหาที่โดนใจและสื่อสารบนช่องทางที่ Target อยู่ ผลงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้

[ยกที่ 5] เริ่มงานวันไหน แล้วงบมีเท่าไหร่

ยกสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของ Budget (งบประมาณ)
และ Timeline (ระยะเวลา) อย่าเพิ่งคิดว่าการบอก Budget
จะเป็นการจำกัดความคิดให้นักออกแบบ

เราควรบอกงบประมาณ ไปด้วย เพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานให้ชัดเจน ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับ Timeline ของโปรเจคนั้นๆ ด้วย

เราอาจจะมีการจัด Timeline จากปฎิทินล่วงหน้า เพื่อเป็นการแจ้งเตือนตัวเองว่าจะต้องทำงานส่วนไหนบ้าง ซึ่งการวางแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะ ต้องสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ของงบประมาณ และระยะเวลาที่มีอยู่นั่นเองจ้า


“ถ้าคุณกำลังมองหาเอเจนซี่ ที่ทำงานรวดเร็ว ได้คุณภาพ”
เป็นเหมือนเพื่อน ที่จะค่อยร่วมเผชิญปัญหาไปด้วยกัน

ปรึกษาฟรี!

Related posts
สาระจุกๆ

ฉันคิดบวกหรือแค่โลกสวยกันนะ? รู้จัก Romanticize เมื่อมุมที่เคยคิดว่าสวยงาม อาจไม่เป็นตามจริง

สาระจุกๆ

6 เทคนิคเขียน Resume เขียนอย่างไร ให้เพิ่มโอกาสได้งาน

วิเคราะห์การตลาดสาระจุกๆ

Generalized หรือ Specialized โลกการทำงานยุคนี้ต้องการคนแบบไหน?

ดิจิทัลต้องรู้!ใต้โต๊ะดีไซน์เนอร์

เล่างานออกแบบให้ตรงกับความคิดด้วย Moodboard พร้อม 7 เว็บ สร้าง Moodboard เจ๋ง ๆ