ถอดบทเรียนธุรกิจ

"เมื่อแบรนด์และเจ้าของทั้งสองคือเรื่องเดียวกัน" ถ้าทัศนคติเจ้าของแบรนด์พัง คุณค่าแบรนด์ก็พังไปด้วย

ในยุคที่การเมืองร้อนแรงแบบนี้ คงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าการเมืองเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดอยู่เหมือนกัน เพราะการสื่อสารอะไรในช่วงนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการเมืองแทบทั้งนั้น จนทำให้เราต้องในเรื่อง Moral Issues หรือศึลธรรมทางสังคมให้ดีก่อนที่จะสื่อสารออกไป