วิเคราะห์การตลาดสาระจุกๆ

Generalized หรือ Specialized โลกการทำงานยุคนี้ต้องการคนแบบไหน?

เป็นอีกคำถามที่คนทำงานหลายๆ คนมักมีข้อสงสัยว่า ทุกวันนี้เนี่ย การรู้อะไรแบบกว้างๆ ไม่ต้องลงลึก (Generalize) หรือ การที่รู้ในเรื่องเฉพาะทางลึกๆ ไปเลย (Specialize) นั้น แบบไหนที่จะส่งผลดีต่ออาชีพ และการงานในอนาคตได้ดีกว่ากัน ซึ่งแม้ว่าจะเป็นคำถามที่ดูเหมือนง่าย แต่แท้จริงแล้วกลับไม่มีคำตอบที่ตายตัว อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ อย่างที่ต่างกันออกไปของแต่ละคน หรือสภาพของงานที่เป็นอยู่