วิเคราะห์การตลาด

ธุรกิจไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่าง เริ่มต้นใช้ Outsource ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

เราพบเห็นผู้คนที่มี Passion ในการที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่เป็นจำนวนมาก แต่สุดท้ายก็เลือกที่จะไม่ไปต่อเพราะด้วยข้อจำกัดหลายๆ อย่าง ทั้งในเรื่องของเงินทุน หรือทักษะความสามารถต่างๆ ที่อาจยังไม่พร้อม ซึ่งหากพิจารณาถึงปัญหาของเราแล้วพบว่ามันเกิดจากในด้านความสามารถเฉพาะทางที่อาจมีไม่เพียงพอ การหา Outsource ที่เก่งเฉพาะทางต่างๆ ในสิ่งที่เรายังขาดอยู่เข้ามาช่วยในการทำสิ่งเหล่านี้ เราเองจะได้กลับมาโฟกัสถึงหัวใจหลักของธุรกิจได้อย่างเต็มที่อีกด้วย ซึ่งแนวทางการใช้ Outsource ก็มีวิธีการดังนี้