สวัสดิการเบื้องต้น
ที่คุณจะได้รับ

ท่องเที่ยวต่างประเทศ

ปีละ 1 ครั้ง

ท่องเที่ยวในประเทศ

ปีละ 2 ครั้ง

กินเลี้ยงออฟฟิศ

ฟรีทุกเดือน!

ขนม อาหาร เครื่องดื่ม

กินฟรี

Movie Day
ดูหนังฟรีทุกเดือน

Support
ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง

การเรียนเสริม
และเทรนนิ่งเพิ่มเติม

สวัสดิการ
ประกันสังคม

และโอกาสได้ร่วมงานกับ
แบรนด์ชั้นนำมากมาย
เรากำลังมองหา
เพื่อนรวมงานที่ ...
ชื่นชอบงานที่มีความแปลกใหม่ ตื่นเต้น ไม่หยุดนิ่ง
เป็นเพื่อนร่วมงานสมัยใหม่ Gen เดียวกันสุด Cool
ต้องการเวลาในการทำงานยืดหยุ่น หลีกเลี่ยงเวลารถติด
มีบรรยากาศในการทำงานสนุกสนาน แต่งกายชิลล์ๆ
​Work Hard.. Play Hearder.. เล่นเกมสนุกๆ และกิจกรรมสุดมันส์
ตำแหน่งนี้...
ที่เราต้องการ

Motion Graphic

2 ตำแหน่ง

Graphic Designer

3 ตำแหน่ง

Content Editor

3 ตำแหน่ง

Account Executive

2 ตำแหน่ง

Marketing

1 ตำแหน่ง

Digital Media Buyer/Planner

2 ตำแหน่ง

Social Media
Admin

3 ตำแหน่ง

Web Developer
(Back-End)

2 ตำแหน่ง

Project-Co
(Website & IT)

2 ตำแหน่ง

HR Business
Partner

1 ตำแหน่ง

Executive
Secretary

1 ตำแหน่ง

Accounting
Admin

1 ตำแหน่ง

Motion Graphic

2 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้ในสื่อโฆษณาออนไลน์
 • คิดวิเคราะห์แบรนด์ของลูกค้าเพื่อสร้าง CI สำหรับชิ้นงาน
 • รักษามาตรฐานการออกแบบงาน Design ของบริษัท
 • จัดทำและส่งชิ้นงานเป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • ใช้โปรแกรม Adobe Premier Pro และ Adobe Lightroom
 • มีความรู้พื้นฐาน สามารถถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ
 • ถ้าสามารถใช้งาน Adobe After Effect ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และตามเทรนด์อยู่เสมอ

สามารถส่งประวัติและผลงานมาที่ [email protected] หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูล

Graphic Designer

3 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้ในสื่อโฆษณาออนไลน์
 • คิดวิเคราะห์แบรนด์ของลูกค้าเพื่อสร้าง CI สำหรับชิ้นงาน
 • รักษามาตรฐานการออกแบบงาน Design ของบริษัท
 • จัดทำและส่งชิ้นงานเป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงาน Design / Art หรือด้านที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ใช้เครื่องมือด้านกราฟฟิก ในการทำงานได้ (PS, AI, AE, Etc.)
 • มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ Creative
 • ทำงานได้หลากหลายแนว
 • อัพเดทเทรนด์งานกราฟฟิกตลอดเวลา

สามารถส่งประวัติและผลงานมาที่ [email protected] หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูล

Content Editor

2 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำคอนเทนต์สำหรับแบรนด์ลูกค้า
 • เข้าร่วมประชุมกับทีมเพื่อนำเสนอ Idea
 • วิเคราะห์ ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของแบรนด์
 • สร้างไอเดีย Creative ให้ตอบโจทย์
 • จัดทำบรีฟให้กับทีม Graphic

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในด้านการทำ Content / Creative หรืออื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 0 - 2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีทักษะในการฟัง พูดที่ดี และมีทักษะในการอ่านและเขียนที่ดีมาก
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเชื่อมโยงคำได้ดี
 • รักการอ่าน อัพเดทความรู้อยู่เสมอและมีความรู้รอบตัวเยอะ
 • ชื่นชอบการเล่น Social Media และตามเทรนด์ใหม่ๆ เสมอ
 • Computer Skill (Words, Excel, Power Point)

สามารถส่งประวัติและผลงานมาที่ [email protected] หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูล

Account Executive

2 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานตาม Process ติดตามงานลูกค้า
 • สร้าง Relationship ที่ดีกับลูกค้า ใส่ใจและคอยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 • นำเสนอแผนงาน ควบคุมการทำงานทั้งทีมภายในและภายนอกให้ส่งงานได้ตรงตาม Timeline
 • จัดทำใบเสนอราคา Quotation
 • ให้คำแนะนำลูกค้าให้สามารถบรรลุ Business Goal

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงาน AE หรือด้านที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ตัดสินใจด้านการบริหารได้อย่างถูกต้อง และส่งผลดีกับทีมและบริษัท
 • ทักษะในการนำเสนอ Presentation Skills
 • มีพื้นฐานความรู้รอบด้าน (Production, Media, Strategic planning, etc.)
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีทักษะการต่อรองกับลูกค้า
 • Computer Skills (Words, Excel, Power Point)

สามารถส่งประวัติและผลงานมาที่ [email protected] หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูล

Marketing

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลสื่อ Social Media ของลูกค้าทั้ง FB Youtube IG TW Website และอื่นๆ ในทุกช่องทาง ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • สนใจเทรนด์ต่างๆ ในปัจจุบัน วิเคราะห์ และสามารถนำมาปรับใช้กับงานได้ วิเคราะห์พฤกติกรรมของผู้บริโภค นำมาใช้กับแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนการใช้ Social Media ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละแคมเปญ สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้ความกดดันได้ดี รวมไปถึงคิดกาแผนการตลาด เพื่อตอบโจทย์ในทุกๆ แคมเปญของลูกค้า

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงาน Marketing หรือด้านที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • เข้าใจ และสามารถเลือกใช้สื่อ Digital Media ได้อย่างเหมาะสม
 • ทักษะการบริหารจัดการ Project Management
 • ทักษะในการนำเสนอ Presentation Skills
 • ติดตามงานได้ Track & Record
 • สามารถคิดวิเคราะห์ Analysis เชิง Strategic & Creative
 • มีพื้นฐานความรู้รอบด้าน (Production, Media, Strategic Planning, etc.)
 • อัปเดตความรู้ Marketing / Campaign ตลอดเวลา
 • สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • Computer Skills (Words, Excel, Power Point)

สามารถส่งประวัติและผลงานมาที่ [email protected] หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูล

Digital Media Buyer/Planner

2 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ เข้าใจ Consumer Insight ลูกค้า
 • Media Buying ซื้อโฆษณา Facebook / Google Ads
 • จัดทำ Media Planning แบ่ง Campaign Budget วางแผนสื่อ Strategy ในทุก Platform

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงาน Digital Media หรือด้านที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถใช้โปรแกรมลงโฆษณาได้ (FB Ads, Google Ads)
 • สามารถคิดวิเคราะห์ Analysis เชิง Strategic & Creative, มีความรู้ด้านการทำ Media Strategy
 • รู้และสามารถติดตั้ง Tracking สำหรับวัดผลได้ (FB Pixel, Conversion, GTM, UTM, GA, Etc.)

สามารถส่งประวัติและผลงานมาที่ [email protected] หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูล

Social Media Admin

3 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ตอบคำถามใน Social Media (FB, LINE, IG, Website, Etc.)
 • จัดการโพสต์ Content ลงบน Fanpage, ลงโฆษณาอย่างง่าย (Boost post)
 • เข้าใจแบรนด์ สื่อสารออกมาเป็นตัวตนของแบรนด์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • เข้าใจข้อมูล Product เพื่อนำไปตอบคำถามให้ลูกค้าได้- เข้าประชุมร่วมกับทีม เพื่อรับโจทย์ในการดูแลงาน
 • จัดทำ Report ปัญหาของ Channel ที่ดูแล

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงาน Social Media / Admin หรือด้านที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี (ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่)
 • ติดตามงานได้ Track & Record- สามารถเข้าใจ Consumer Insight ได้อย่างชัดเจน
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน- ชื่นชอบการเล่น Social Media - ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และเชื่อมโยงคำได้ดี
 • Computer Skills (Words, Excel, Power Point)

สามารถส่งประวัติและผลงานมาที่ [email protected] หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูล

Web Developer (Back-End)

1 ตำแหน่ง

พัฒนา ออกแบบ และแก้ไขเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า โดยเน้นในส่วนของงานระบบหลังบ้าน และความปลอดภัยของเว็บไซต์

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำ Website ตาม Requirement ลูกค้า
 • ประสานงานกับ Project Co, AE และ Graphic Designer
 • Consult & Suggest ให้คำแนะนำทีมในส่วน UI/UX ที่ดี
 • อัพเดทงานให้กับทีม Project Co, AE รับรู้อย่างสม่ำเสมอ
 • วิเคราะห์ระบบประมาณการ Timeline
 • ค้นหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับโจทย์ของลูกค้า
 • Optimisation Website ให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
 • เข้าใจ Requirement และทำงานได้ตรงโจทย์
 • เข้าใจ Tracking Tools เช่น FB Pixel, GTM, GA เป็นต้น"

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้าน Back-End Development และ Website Security
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ Database (SQL)
 • ภาษาหลักใช้ PHP สามารถใช้งาน Backend Framework เช่น Laravel ได้
 • หากมีความสามารถด้าน Front-End Development จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษี
 • ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และอัพเดตตัวเองตลอดเวลา
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • ไม่จำกัดเพศ เพราะเราเชื่อว่าความสามารถไม่ควรถูกจำกัดเพียงเพราะเพศสภาพ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

สามารถส่งประวัติและผลงานมาที่ [email protected] หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูล

Project Coordinator

2 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานตาม Process ติดตามงานลูกค้า และ Developer
 • Testing ตรวจสอบผลงานของ Developer ทดสอบงานก่อนส่งมอบ คิดวิเคราะห์ ประเมินงานระบบ เพื่อเสนอราคา และประเมิน Timeline
 • จัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ และ Training ลูกค้า เพื่อให้ใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงาน Project Co หรือด้านที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน IT (Database, Programming, Hosting, FTP)
 • เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • Computer Skills (Words, Excel, Power Point)

สามารถส่งประวัติและผลงานมาที่ [email protected] หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูล

HR Business Partner

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • เข้าใจ Direction ของธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร
 • วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบการจัดการ / บริหารงานองค์กร รวมถึงปัญหาต่างๆ ในด้านการบริหารงานบุคคล
 • พัฒนากลยุทธองค์กร ร่วมกับผู้บริหาร และดำเนินการเพื่อให้องค์กรบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้
 • จัดทำแผนงานทางด้านการบริหารงานบุคคล ให้บริษัทการพัฒนา รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการรับพนักงาน, PMS, การประเมินผลงาน, KPI เป็นต้น
 • จัดทำแผนการฝึกอบรม และ ดำเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
 • จัดทำนโยบาย กฎระเบียบ บริษัทเพื่อให้พนักงานอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น
 • วางแผนกิจกรรม พนักงานเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และวัฒนธรรมภายในองค์กร
 • สื่อสารและประสานงานแผนงานที่บริษัทดำเนินการกับพนักงานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
 • ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหากับพนักงานเกี่ยวกับปัญหาด้าน HR

 • ศึกษาข้อมูลกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาองค์กรและกลยุทธ์
 • วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารรับรู้ และเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไข รวมทั้งศึกษาข้อมูลในอุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงาน HR หรือด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

 • ตัดสินใจแก้ปัญหาองค์กรอย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดผลดี
 • ทักษะการบริหารจัดการ Project Management
 • มีทักษะบริหารจัดการคน People Management
 • ทักษะในการนำเสนอ Presentation Skills
 • ติดตามงานได้ Track & Record
 • สามารถคิดวิเคราะห์ Analysis เชิง Strategic
 • มีพื้นฐานความรู้ HR รอบด้าน (PMS, Compensation, Benefit, Recruitment, etc.)
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ใส่ใจดูแลคนในองค์กร
 • Computer Skills (Words, Excel, Power Point)


สามารถส่งประวัติและผลงานมาที่ [email protected] หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูล

Executive Secretary

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลจัดการตารางเวลางานของผู้บริหาร
 • ประสานงานกับผู้ติดต่อในด้านต่างๆ ทั้งภายใน และนอกองค์กรให้เกิดความคล่องตัว
 • จัดเตรียมห้องประชุมและรองรับแขกที่เข้าประชุม รวมทั้งสรุปการประชุม พร้อมแจ้งสิ่งที่ต้องทำให้กับผู้บริหาร
 • จัดการเอกสารสำคัญ รวมถึงงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
 • สรุปผลการดำเนินงานและนำสามารถเสนองานในรูปแบบต่างๆ เช่น Power Point
 • จัดการงานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารต้องการให้ช่วยเหลือ
 • ช่วยเหลืองานด้านบริหารบุคคล พร้อมทั้งงานธุรการอื่นๆ ในบริษัท เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน
 • มีความตื่นตัวและพร้อมสำหรับงานที่อาจได้รับมอบหมายตลอดเวลา

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงานเลขาหรือด้านที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีไหวพริบตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
 • ทักษะการบริหารจัดการ Project Management
 • ทักษะในการนำเสนอ Presentation Skills

 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ติดตามงานได้ Track & Record
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีทักษะการต่อรองกับลูกค้า
 • Computer Skills (Words, Excel, Power Point)


สามารถส่งประวัติและผลงานมาที่ [email protected] หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูล

Accounting Admin

1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 • ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
 • ดูแลเรื่องรับวางบิล-รับเช็ค และทำเรื่องเบิกจ่ายเงิน Supplier

 • ดูแลเรื่องจัดทำใบเสนอราคา

 • ดูแลเรื่องบิลค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปลงบัญชี
 • ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
 • ติดต่อจัดทำรายละเอียดภาษีนำส่งหน่วยงานราชการ

 • ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
 • ทำรายงานรายรับ รายจ่าย สรุปความคืบหน้า รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผู้บริหารให้รับทราบ

 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
 • เตรียมเอกสารประจำเดือนส่งให้สำนักงานบัญชี
 • ทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • ติดตามงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบการทำบัญชีนั้นๆ Track & Record

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชีหรือด้านที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

 • มีความรู้ด้านการบัญชี และภาษีอากรเป็นอย่างดี
 • สามารถทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชีได้
 • สามารถเข้าใจระบบการทำงานบัญชีในรูปแบบบริษัทได้
 • มีความละเอียด รอบคอบในงานเอกสาร
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต
 • อดทน มีวินัย สามารถทำงานภายในความกดดันหรือเวลาอันจำกัดได้

 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
 • มีทักษะการบริหารจัดการเวลาและการจัดการลำดับความสำคัญของงาน
 • มีความสามารถในการทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน
 • Computer Skills (Words, Excel, Power Point)

สามารถส่งประวัติและผลงานมาที่ [email protected] หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูล